Takuu

Tuotteemme on suunniteltu ja valmistettu Suomessa pohjoismaisiin olosuhteisiin soveltuviksi. Testaamme tuotteemme perusteellisesti, ja siksi luotamme niiden laatuun. Jos tästä huolimatta toimitetussa tuotteessa on käyttökelpoisuutta oleellisesti heikentäviä materiaali- tai valmistusvirheitä, ne korvataan myöntämämme kolmen vuoden takuun perusteella edellyttäen, että tuotteiden mukana tulevia asennus- ja hoito-ohjeita noudatetaan. Takuu kattaa tuotteiden mahdolliset materiaali- ja valmistusvirheet. Takuu alkaa kun tuote on toimitettu tehtaalta. Tuotteen käytöstä aiheutuva normaali kuluminen ei kuulu takuun piiriin. 

Yksityiskohtaiset takuutiedot löytyvät alta.

 

Kolmen vuoden takuulaajennus

Myönnämme tuotteillemme kolmen lisävuoden takuulaajennuksen, mikäli tuotteiden asennuskohteeseen on tehty PlayCare® -palvelusopimus. Takuulaajennuksen voi ostaa myös erikseen.
Kysy lisää myynnistämme!

Takuuehdot

Carousel tutkii vikatapauksessa tuotteen asiakkaan toimittaman aineiston perusteella ja päättää, kattaako takuu siinä olevan vian. Takuun perusteella korvataan vialliset tai vaurioituneet osat. Takuu sisältää vaihto-osien maksuttoman toimituksen asiakkaan varastoon. Korvatuista osista tulee Carouselin omaisuutta ja ne on palautettava pyydettäessä. Jos kyseinen tuote ei enää kuulu Carouselin valikoimiin, asiakas saa tilalle vastaavan osan. Carousel päättää oman harkintansa mukaan, mikä on vastaava osa. Tuotteen tai osan vaihtaminen uuteen takuun voimassaoloaikana ei pidennä alkuperäistä takuuaikaa.

Kuljetuksen aikaisten vaurioiden tai katoamisten osalta noudatetaan Finnterms 2001 toimitusehtolausekkeita. Vastaanottaja on velvollinen tarkistamaan lähetyksen oikeellisuuden lähetteen mukaisesti ennen kuin hyväksyy lähetyksen vastaanotetuksi. Pakkauksen ulkoisista vaurioista on tehtävä merkintä rahtikirjaan. Mikäli tuotteista löytyy kuljetuksen aikana syntyneitä vaurioita, joita ei lähetystä vastaanotettaessa voinut havaita, täytyy huolitsijan edustaja kutsua tarkastamaan tuote seitsemän (7) päivän kuluessa tavaran vastaanottamisesta. Jos asiakas itse järjestää tuotteelle jatkokuljetuksen toiseen osoitteeseen, Carousel ei vastaa tuotteen mahdollisesta vahingoittumisesta jatkokuljetuksen aikana.
 

Mitä takuu ei kata?

Takuu ei koske tuotteita, jotka on koottu tai asennettu väärin tai joita on säilytetty väärin, käytetty käyttötarkoituksen vastaisesti tai epäasianmukaisesti tai joita on muunneltu. Puu on luonnonmateriaali. Takuu ei kata puun luonnollista oksaisuutta, sälöilyä, halkeamista, repeämää tai vääntymistä ellei se aiheuta tuotteelle EN1176 tai muun soveltuvan standardin vastaisuutta. Takuu ei myöskään kata normaalia kulumista, osien värisävyeroja, pintakorroosiota tai kosmeettisia haittoja eikä onnettomuuksien, vandalismin tai luonnonmullistuksen aiheuttamia vikoja. Takuun perusteella ei korvata huollon laiminlyönnin tai virheellisen varastoinnin seurauksena syntyneitä vikoja eikä takuun perusteella korvattujen uusien osien asennusta.

Jos osia tarvitsee vaihtaa, ota yhteyttä Carousel-asiakaspalveluun. Käytä vain alkuperäisiä varaosia. Muiden kuin alkuperäisten varaosien käyttö voi vaarantaa tuotteen turvallisen käytön.

Carouselin vastuu viallisista tuotteista tai osista rajoittuu näissä takuuehdoissa todettuun. Takuu ei kata epäsuoria tai välillisiä vahinkoja. Takuu ei kata miltään osin tuotteeseen tehtyjä muutoksia, sovelluksia, muokkauksia tai korjauksia, joita Carousel ei ole hyväksynyt. 

Toimitusehdot

Carouselin leikki-, liikunta- ja puistokalusteet toimitetaan osina ja elementteinä. Tuotteiden mukana toimitetaan myös:

  • lähetyslistat
  • asennusohjeet
  • tarkastus- ja huolto-ohjeet

Tuotteet on suunniteltu tehokkaan tilankäytön ja kuljetettavuuden vaatimusten mukaisesti. Pakkaukset ovat kuormalavoilla, mikä nopeuttaa lastausta ja käsittelyä sekä vähentää oleellisesti kuljetusvaurioita ja -kustannuksia. Carousel toimittaa kaikki tuotteet toimitusehdolla FCA Rovaniemi. 

Tuotteiden toimitukseen sovelletaan rakennustuotteiden yleisiä hankinta- ja toimitusehtoja (RYHT 2000).

Tilaa uutiskirjeemme